Vilka är egentligen vi bakom

 Natalies Änglar?

Natalie Epyildirim

Grundare & undersköterska

Natalie är grundare av Natalies Änglar och jobbar sedan några år tillbaka som undersköterska på deltid inom kommunen och är bland annat palliativt ombud. Inom sitt yrke som undersköterska möter hon anhöriga dagligen och får tyvärr också uppleva den svåra stunden för närstående som förlorar en far, mor eller annan familjemedlem.

Det här lade grunden för Natalies Änglar - en verksamhet vars syfte är att underlätta för efterlevande vid sin anhöriges bortgång. En verksamhet vars prioritet ligger i kundens nöjdhet.

Med sina erfarenheter och kunskaper erbjuder Natalie ett omsorgsfullt arbete med Er närståendes tillhörigheter och säkerställer att arbetet sker på ett genomtänkt och respektfullt sätt där ni som anhöriga kan känna er trygga. 

Esra Colak 

IT-ansvarig för Natalies Änglar, ekonom och även en utav änglarna.